Neznámé stavby

 
Úkolem pro další den byl pověřen kapitán Bery. Jeho úkolem bylo již od přistání zakreslovat mapu okolí. Jak dny plynuly, dařilo se Berymu pronikat do širšího okolí. Dnes měla být jeho práce zakončena a představena. Generál opět svolal všechny jednotky. Tak jako den předtím předal generál hned v úvodu slovo kapitánovi Berymu. „Vážení, prozkoumal jsem, co se jen dalo za ty tři dny, co jsme zde. Vše jsem zapisoval do mapy. K mému překvapení jsem objevil několik …“ kapitán se zamyslel a hledal ta správná slova. „staveb. Ty jsou zakreslené také v mapě. Proč stojí tam kde stojí, k čemu slouží, kdo je postavil, co je uvnitř netušíme. To bude již váš úkol. Musíte si počínat velice opatrně. Netušíme, zda ty objekty jsou stabilní. U mnohých již na první pohled hrozí rozložení, nooo spíš spadnutí. „
 
Každá jednotka získala údaje, kde stavbu hledat. Před cestou si každý vojín vyfasoval občerstvení a další úkol průzkumníků začal. Po příchodu zpět na loď jsou všichni zvědaví na obsah jejich nálezu. Všichni jsou překvapení. Pečivo? Vejce? Knihy? To je zvláštní jako kdyby na této planetě již život existoval. To není jako, tady opravdu musí již žít inteligentní tvorové, co sklidí a umelou pšenici, rozpálí oheň a upečou chleba. Každý vojín se teď ohlížel. Každý vojín přemítal, co se tady děje. Je to strach, zvědavost, napětí, možná všechny pocity dohromady.
 
Když tu se vrací poslední výprava a nese tvora, který vypadá na chlup jako homo sapiens. Má svázané ruce, zavázaná ústa. Proč asi? Je nebezpečný? Zajatec mžourá do slunce a v jeho očích je vidět strach a hněv zároveň. Vojíni, mají jasno. Zde nám musí pomoci plukovníci Zuzka a Tonda. Ti si odvádí po prvním přezkoumání tvora na ošetřovnu a zahajují zkoumání. Mezi vojíny se špitá, kdo to asi je, je to člověk nebo cizí tvor? Je inteligentní nebo jen zvíře s pudy? Tyto otázky pro dnešní den zůstanou nezodpovězeny.
 

Report pétáho oddílu

Děti se ráno probudily v 8:30. Šly na snídani. K snídani měly rohlík se šunkou a sýrem. Najedly se a hrály hry se svými vedoucími. My hráli hry se 6. oddílem. Hráli jsem běhací hry. Potom si dali svačinu a šli hrát dál. Po hrách jsme šli na oběd. K obědu byla květáková polévka a boloňské špagety a děti měly polední klid. Po poledními klidu se šlo do bazénu. Po bazénu byla CTH, kde každý oddíl hledal bunkr, ve kterém byl nějaký poklad. Potom jsme si poklady předaly na nástupu. 910 našla jednoho domorodce, který byl v šoku. Po nástupu byla večeře, ke které byly buchtičky se šodó. Potom se děti rozdělily do svých oddílů a pokračovaly ve svém programu. A ve 21:30 šly spát.