Jak jsme chytli YETTIHO

V pondělí ráno nám na stůl přistál denní tisk. „Yettiologická výprava“ psalo se na první straně a já si řekl, že to je něco pro mne. Svolal jsem svůj odborný tým a dobrodružství mohlo začít. Sehnali jsme kontakt na Yng. Romanu Hořčičkovou, Yng. Fíka a Yng. Kateřinu Lidmilovou. Po spojení nám oznámili, že správný yettiolog musí najít pět nových druhů ve Svojanovském lese…což se jevilo jako nemožný úkol. Pomocí našeho vybavení ve vědeckém skladu, se nám poštěstilo objevit druhy jako: Lil Škrtek, Anopýr, Bahňák, Smažák Tatarský anebo Führer obecný. Přes chvilkovou nepozornost při oslavách našeho úspěchu se stvůry rozutekly.
 
Novým úkolem se tedy stalo je pochytat a poslat zpět do jejich přirozeného prostředí. Chytit je bylo složitější, než se zdálo a provázely nás nemilé podmínky. Skákání žabáků od Hangáru, hledání zrnka rýže nebo plivání vody do kelímku, to vše prověřilo naši zdatnost a vytrvalost. Yettiologové si pro nás na další den připravili výcvik pro únik ze zajetí Yettiho. Myslel jsem si, že lov nových druhů je složitý, ale dostat se z pout některé z nás velmi potrápilo. /Šimon+Kamilka/ Teď už jen zbývalo připravit plánek okolí, kde by Yetti mohl přebývat a šlo se na věc. Ve večerních hodinách nás navštívil Inuit a dovedl nás na místo, kde se má Yetti údajně nacházet. Dostali jsme svíčky, které představovaly náš život. Teď už stačilo přejít přes most, jenž byl střežen dušemi. V úplné tichosti, ladnými pohyby jsme došli do cíle. Našli jsme své Já+Ty ♥ Těšíme se na další výpravu! Klub retardů
 

6. oddíl sbírá aplikace

I když u sebe nemáme naše mobilní telefony, vedoucí nám vymyslely alespoň hru, aby se nám po nich tolik nestyskalo. Vyrobili jsme si smartphony z kartonu a mohly jsme si i originálně ozdobit. Postupně do nich sbíráme různé aplikace. První jsme získaly již včera, a to potom, co jsme se celý den navzájem krmily. Další aplikaci jsme získaly dnes, po splnění make-up challenge. Museli jsme svojí kamarádku co nejlépe nalicit se zavazanyma očima. Nakonec jsme si make-up raději upravily samy a mohly jsme vyrazit na večerní discoteku.
 

Můžeme tu zůstat

Všichni chystají na přistání na neznáme planetě. Vypadá takhle z dálky krásně. Je na ní zelená, bílá, modrá, hnědá i žlutá. Čím blíž je loď mise Coloniam, tím více barev se odráží v očích členů průzkumných jednotek. Nikdo ani nedýchá. Každý na sebe nechává působit tu krásu. V každém se odehrává hra pocitů. Napětí se mísí se strachem, odvaha a odhodlání roste s každým dalším novým obrazem. A že jich tahle planeta nabízí. Přistání bylo hladké. Posádka ani nepoznala, že jsou již na pevném podkladu. „Fajn jsou všichni v pořádku? Plukovníku to přistání bylo skvělé. Tondo, Zuzko, prosím buďte v pohotovosti. Nevíme, co nás čeká. „ Nyní byl čas předat informace vojínům. „Přistání jsme zvládli. Nyní nás čeká první úkol. Tedy všichni členové posádky se připraví na výsadek. Major Potyn udělal první scan. Zjistili jsme, že se zde nachází tři zdroje tekutin. Je nutné získat vzorky a provést rozbor.“ Slepice předala průzkumníkům souřadnice jednotlivých zdrojů.
 
Jednotky č. 1,2,3 a 4 získávaly tekutiny z tůně, avšak kolem se rozprostírá lávové jezero, obývané lávovými ropuchami, které chrlí a plivou síru. Vojínům se podařilo ropuchy odlákat a získat tak dostatečné množství vzorků. Někteří vojíni byli zasaženi sírou, ale první pomoc jim byla ihned poskytnuta a mohli pokračovat ve své mis. Jednotky č. 5,6,7,8 se vydaly k druhému zdroji. Zde na ně číhaly vodopádové medúzy, jejichž inkoust způsoboval nepříjemné pocity a halucinace. Zasažení průzkumníci blouznili, nesmyslně klikovali a vykřikovali Svojanov je nejlepší. Objevovaly se i další úkazy. Naštěstí účinky psychotropního inkoustu brzy pominuly a vojíni vyrazili opět do akce. Pro jednotku 910 byly připraveny souřadnice bažiny, ve které se nacházely pijavice, které jim bránily v průchodu k tůňce. I tato jednotka byla úspěšná a celá mise se obešla bez ztrát na životech. Laboratoře se ihned pustily do všech testů. Okolo šesté hodiny již byl výsledek znám.
 
Po obědě a následné siestě si generál svolává všechny kapitány. „Vážení, máme zde další úkol. Kapitán Kamil vás s ním seznámí. Kamile prosím.“ Vyzve generál mladého kapitána. „Provedly jsme další průzkum. Podařilo se nám zajistit zdroje pitné vody. Avšak musíme také získat zdroje potravy. Získali jsme několik vzorků místních plodů. Všechny jsme je otestovali, některé byly jedovaté, jiné ne. Nyní víme, co jíst můžeme. Nemáme však tušení, jakou dané plody mají konzistenci, vůni a chuť. To naše stroje nedokážou odhalit.“ Kapitáni se nechápavě po sobě koukali. Kapitán Kamil si toho ale nevšímal a pokračoval: „Nyní bude úkolem vašich jednotek ohmatat, přivonět a ochutnat. Zapsat výsledky svého pozorování. Na základě zjištěného budeme jednotlivé suroviny používat v kuchyni.“ Kapitáni tedy se svými vojíny testovali, co a jak voní a chutná. Každý byl již přečichaný a přechuťovaný. Mise byla splněna.
 
Nyní tedy víme, že tato planeta je pro lidskou rasu vhodná. Je zde kyslík, pevnina, voda a potraviny. Toto zjištění vyvolalo ve všech velké nadšení a tuto radostnou zprávu jsme oslavili tancem a písní.